Isomäki Consulting Oy – saavuta konkreettisia tuloksia!

Kilpailu ja vaatimukset kiristyvät kaikilla toimialoilla ja kaikissa organisaatioissa. Miten pystymme parhaiten vastaamaan haasteeseen ja jopa hyötymään vallitsevasta suuntauksesta? Vastaus on hyvin yksinkertainen: prosessien parantamisessa pitää olla nopeampi kuin kilpailija. Nopein parantaja ohittaa väistämättömästi nykyisen ykkösen ajan kanssa. Organisaatioissa joissa ei suoranaisesti kilpailla kenenkään kanssa taistellaan usein nousevia kustannuksia vastaan.

Lean on virtaustehokkuutta, lisäarvoa tuottamattoman toiminnan vähentämistä ja toimintojen parempaa hallintaa. Tarvitaan sekä työkaluja että strategia tavoitteiden saavuttamiseksi. Ilman toimivia työkaluja strategian toteutus ontuu. Vastaavasti ilman strategiaa kyseessä on vain joukko työkaluja, ei muuta. Muutamien perustyökalujen (7 hukkaa, 5 S, visuaalinen työpaikka, arvovirtakuvaukset (VSM), standardi työ ja jatkuva parantaminen (kaizen)) osaamisella saadaan nopeasti ja tehokkaasti näkyviä tuloksia.

Lean Six Sigma tuo mukanaan tekniikoita laajempaan hallintaan. Prosessien monesti suurinta haastetta, hajontaa, voidaan analysoida eri näkökulmista. Työkalupakkiin lisätään ongelmanratkaisua (5 x miksi, kalanruotomatriisi, FMEA), regressioanalyysiä, koesuunnittelua (DoE) ja tilastollista laadunvarmistusta (SPC). Erittäin usein apuna käytetään Minitab – ohjelmistoa.

Oli kyse sitten Leanistä tai Lean Six Sigmasta pitää muistaa, että työkaluja on harjoiteltava ja oppeja sovellettava käytäntöön. Tavoitteena ei ole suora kopiointi vaan asioiden sisäistäminen. Tätä kautta kehittyy oman organisaation kulttuuri ja ajan saatossa vahva osaaminen jota muut yrittävät kopioida. Organisaation joka on aidosti sitoutunut jatkuvaan parantamiseen tunnistaa nopeasti. Siellä on raikas ilmapiiri ja katse jatkuvasti ratkaisussa, ei ongelmissa.

Valitse yhteistyökumppaniksi vahva osaaja. Lähdetään yhdessä rakentamaan parempaa tulevaisuutta!


  • Inspecta Sertifiointi Oy