Referenssit

Kaikkea toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys. Prosessien kehittäminen, Lean Six Sigma valmennukset ja auditoinnit hoidetaan ammattimaisesti ja ennalta sovitun aikataulun mukaisesti.
"Laatukeskuksen kouluttajana toimimiseen ei riitä, että tietää teoriassa paljon kehittämiseen liittyvää terminologiaa ja osaa kaikkien laatugurujen opit ulkoa. Pitää olla kokemusta ja näyttöä siitä, että pystyy viemään näitä asioita myös käytäntöön. Juha Isomäki on yksi suosituimmista kouluttajistamme juuri siksi, että hän liittää teorian käytäntöön ja käytännön teoriaan uskottavasti ja tuloksia tuottavasti. Juha valittiin Laatukeskuksen vuoden kouluttajaksi 2014."
- Elina Mäkinen, Koulutusjohtaja, Laatukeskus Excellence Finland


"Yrityskohtaisissa projekteissa Juha on rauhallisella ja asiallisella tyylillään saanut työntekijätason innostumaan kehitystyöhön ja vakuuttanut johdon projektien tuloksilla."
- Juha Tammi, Asiakkuusjohtaja, Laatukeskus Excellence Finland


"Juha Isomäellä on laaja käytännön näkemys ja kokemus laadun kehittämisestä. Hänen käytännönläheinen lähestymistapansa laatutyöhön tuottaa helposti hyödynnettäviä kehitysideoita."
- Markku Siivonen, Markkinointijohtaja, DQS Finland Oy

Toimialat

sisältää organisaatiot joiden parissa toimintaa viimeisen 3 vuoden ajalta joko suoran toimeksiannon tai yhteistyökumppaneiden kautta:
 • Julkinen hallinto.
 • Teollisuus (laaja-alaisesti).
 • Terveys- ja sosiaalipalvelut.
 • Kuljetus ja varastointi.
 • Rahoitus- ja vakuutustoiminta.
 • Informaatio ja viestintä.
 • Tukku- ja vähittäiskauppa.
 • Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta.
 • Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito.
 • Rakentaminen.
 • Kaivostoiminta ja louhinta.
 • Ammatillinen-, tieteellinen- ja tekninen toiminta.